Statuten en Regelement

De statuten van ‘La Valleé de Gueldre’ zijn na de oprichtingsvergadering in 1992 officieel gedeponeerd bij de notaris. Onze vereniging heeft dus een echt formeel juridische status.

Tevens is de officiële status af te leiden uit het feit dat de vereniging aangesloten is bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer V125114.
Bestuurswijziging ? Dan wordt ook de bestuurssamenstelling formeel gewijzigd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.
De online-versie is geen digitale copie, wel is de tekst gelijk.
Wilt u hierover meer weten of deze eens raadplegen? Klik dan Statuten van Edes Wijn en Bier Gilde

Onze secretaris verstrekt u graag een kopie of nadere informatie hierover.

Bij een vereniging horen natuurlijk ook (huishoudelijke) reglementen. 
Door de jaren heen wijzigen de eisen en wensen en passen de vereniging(sleden) zich daarop aan. De tand des tijd knaagt ook aan de reglementen.
Het bestuur heeft in 2019 de bestaande reglementen voor het laatst tegen het licht aangehouden en aangepast. Indien wijzigingen noodzakelijk geacht worden, zullen deze voorgelegd moeten worden aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), die jaarlijks in februari plaatsvindt.
Wilt u de huidige reglementen eens inzien? Klik dan hier Huishoudelijk Regelement.

Reacties zijn gesloten.