Privacy verklaring van Edes Wijn en Bier Gilde.

Privacyverklaring van Het Edes wijn- en Biergilde.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.

Het Edes Wijn- en Bier Gilde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Edes Wijn- en Bier Gilde, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Edes Wijn- en Bier Gilde verstrekt.
Het Edes Wijn- en Bier Gilde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw geboortedag
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Het Edes Wijn- en Bier Gilde GEGEVENS NODIG HEEFT.

Het Edes Wijn- en Bier Gilde verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan
Het Edes Wijn- en Bier Gilde uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van lidmaatschap.

HOE LANG Het Edes Wijn- en Bier Gilde GEGEVENS BEWAART.

Het Edes Wijn- en Bier Gilde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN.

Het Edes Wijn- en Bier Gilde verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK.

Op de website van Het Edes Wijn- en Bier Gilde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Edes Wijn- en Bier Gilde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS.

Het Edes Wijn- en Bier Gilde maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Het Edes Wijn- en Bier Gilde heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@edeswijenbiergilde.nl.
Het Edes Wijn- en Bier Gilde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN.

Het Edes Wijn- en Bier Gilde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Edes Wijn- en Bier Gilde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Edes Wijn- en Bier Gilde op via secretaris@edeswijnenbiergilde.nl. Het Edes Wijn- en Bier Gilde is een website van het gelijknamige gilde. Het Edes Wijn- en Bier Gilde is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Arnhem: 40125114

E-mailadres: secretaris@edeswijnenbiergilde.nl

Reacties zijn gesloten.