Bericht van de Voorzitter.

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar en de kerst staat voor de deur. 

Afgelopen jaar is voor het verenigingsleven dramatisch verlopen. Vanaf maart kon er nagenoeg niets meer georganiseerd worden. 

Wat waren wij dan ook blij dat we, al is het dan maar tijdelijk, een wijngaard konden “adopteren”, waardoor enkele leden van ons Gilde, op een andere manier als dat ze gewend waren, fysiek met hun hobby bezig konden zijn. Gerda en Mireille hebben hiervoor de contacten gelegd en dat deden ze op zodanige wijze dat er een prettige samenwerking en een warme band is ontstaan tussen de EWBG en Wijngaard “De Veluwe”  

Zelf zit ik in het bestuur van verschillende verenigingen en doe ook nog vrijwilligers werk in een museum. Ik kan jullie zeggen dat het afgelopen jaar niet alleen voor het EWBG moeilijk was, bij alle verenigingen en musea moesten alle zeilen bijgezet worden om niet in een soort “Winterslaap” te geraken. En soms heeft dat leden en/of bezoekers gekost.  

Maar wat is het dan fijn dat er creatieve geesten binnen onze vereniging aanwezig zijn die op een alternatieve manier toch het verenigingsleven een boost kunnen geven. 

Te denken valt aan de online Bierquiz, de online proeverij/foodparing o.l.v. Peter Top en Jan Willem Duifhuizen, de Wijnproeverij in de Wijngaard van Mireille en last but not least de online workshop Bonbons maken met presentje. Wat een gepast alternatief was dat voor ons gezamenlijk Kerstdiner. Geweldig om te zien dat creativiteit in staat is om ons weer enig verenigingsgevoel terug te geven.  

Al deze zaken werden hoofdzakelijk bewerkstelligd door onze activiteitengroepen. 

Te weten: Niels, Eiso en Peter voor de Bierkant. Gerda en Mireille voor de Wijnkant en Ronald en Mireille van de commissie food.  Beste mensen, deze mensen zijn goud waard voor een vereniging. Ik ben dan ook heel dankbaar dat deze mensen deel uitmaken van ons ledenbestand en ben heel blij met hun inzet. 

Nog een paar dagen en dan gaan we dit toch wel teleurstellende jaar afsluiten, maar volgend jaar gloort er licht aan de horizon en hoop ik dat het vaccin doet wat het belooft, zodat we over niet al te lange tijd, als vanouds weer bij elkaar kunnen komen. 

Rest mij nog jullie namens het hele bestuur, ondanks de beperkingen, hele fijn dagen toe te wensen en al het goede, geluk en vooral gezondheid voor het komende jaar. 

Rinus van Bemmel 

Voorzitter EWBG 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.