Bijeenkomst van 14 juni

De wijnmakers komen bij elkaar en praten over het mengen van wijnen.
We hebben wat proeven gedaan met uitgesproken wijnen, die niet slecht zijn, maar toch nog iets missen.  Het resultaat is verbluffend.
Voor een uitleg zie: Betere wijn door mengen Ede
Maar!!!! Mengen van slechte wijnen verbetert de slechte wijn niet, wel wordt de betere wijn slechter!

Bij de bier-makers was de laatste Gilde avond voor de vakantieperiode druk bezet.

Deze avond werden de biertjes geproefd en beoordeeld die wij op d.d.10 maart j.l. gezamenlijk gebrouwen hebben bij Bert Kattenbroek. Het bier wat toen gebrouwen is was een “Strong Bitter Ale”

Na afloop van het brouwproces , heeft iedereen 12,5 liter wort meegekregen om deze thuis  te laten vergisten, met voor een ieder een andere gistsoort.

Deze avond was het dus zover dat deze biertjes werden geproefd en werd beoordeeld welke gistsoort bij de “Strong Bitter Ale” het beste tot zijn recht kwam.

Nagenoeg bij alle aanwezigen kwamen de volgende 3 gistsoorten bij dit bier als beste uit de bus:

  • WLP 008  East Coast Ale Yeast
  • WLP 007  Dry English Ale Yeast
  • Wyast 1099  Whitbread Ale Yeast

Al met al een zeer geslaagde en ook leerzame avond, waarbij iedereen het er over eens was dat we deze opzet volgend jaar nog een keer moeten herhalen.

Na afloop werd en petit commité nog afscheid genomen van Matthijs van der  Noordaa. Voor Mathijs was het de laatste avond bij onze vereniging. Mathijs is verhuisd naar één van de Zuid Hollandse eilanden en het is voor hem een te grote afstand om iedere maand naar Ede te komen. Mathijs is altijd een zeer actief lid voor de vereniging geweest. O.a. als Barbeheerder en als onmisbare assistent bij de Biercursussen die door onze vereniging tot nu toe gegeven zijn. Kortom het is heel begrijpelijk dat Mathijs de vereniging gaat verlaten, maar wij als bierafdeling zullen Mathijs erg gaan missen. Mathijs het ga je goed en bedankt voor je gezelligheid en de werkzaamheden die je voor de vereniging hebt gedaan.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.